Om os

Borwick Books er et mikroforlag etableret i 2021 af brødrene og forfatterne Jacob og Peter Gammelgaard med det formål at udgive egne værker for et bredere publikum, værker af familiemedlemmer og andre værker af interesse for os.

Jacob Gammelgaard (f. 1956) er cand.jur. og har bifag i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Jacob har arbejdet i 30 år som rådgiver og programleder for retssektorudvikling i Europa, Asien, Afrika og Mellemamerika. Jacob har tidligere udgivet tre romaner på forlaget Lindhart & Ringhof.

Peter Andrew Gammelgaard (f. 1963) er gartner, digter, træskærer, tegner, fløjtespiller og musikkender. Peter skriver og illustrerer digte og har siden 1972 boet og arbejdet på skolehjemmet Marjatta (www.marjatta.dk), Tappernøje. Peter har Downs syndrom.

Borwick er familiens engelske slægtsnavn. Navnet er af oldnordisk oprindelse og er først indført på de Britiske øer formodentlig af norske vikinger, der nåede Orkney-øerne.

About us

Borwick Books is a micropress established in 2021 by the brothers and authors Jacob and Peter Gammelgaard with the purpose of publishing our own works for a wider audience, works by family members, and other works of interest to us.

Jacob Gammelgaard (b. 1956) holds an LL.M and a B.A. in comparative literature from Copenhagen University. Jacob has worked for 30 years in legal sector development assistance in Europe, Asia, Africa and Central America. Jacob has previously published three novels on Lindhart & Ringhof.

Peter Andrew Gammelgaard (b. 1963) is a gardener, poet, woodworker, draughtsman, flutist and music connoisseur. Peter writes and illustrates poems and has since 1972 lived and worked at Marjatta (www.marjatta.dk) on Zeeland. Peter has Down’s Syndrome.

Borwick is our English family name. The name is of Old Norse origin and was first introduced into the British Isles presumably by Norse vikings, who reached the Orkney Islands.