Our titles

NY UDGIVELSE : DE TITUSIND TINGS BOG

De titusind tings bog er færdig fra trykkeriet og udkommer den 1. december 2023.

Fra bogens bagside:

De titusind tings bog er et digtværk om den naturlige verden, der omgiver os. Digtene iagttager og undersøger “de andres” liv og intelligens – og forbinder dem til vores egen måde at være i live.

Værket bliver løbende til på www.titusindting.dk. Denne bog er en redigeret samling af de først et tusind vers og den første del af Index Titusind – en vidt forgrenet fortegnelse over verdens ting og væsen.

Helbind, garnhæftet, 344 sider, trykt på 130 gr. silk-papir, pris kr. 298.

Bogen bliver tilgængelig i almindelig boghandel eller den kan bestilles hér i en signeret udgave med tillæg af kr. 30,- i porto.


NY UDGIVELSE PÅ VEJ

MÅGER OVER DANMARK forventes at udkomme omkring d. 1. december 2023.

Måger over Danmark er Peter Gammelgaards første illustrerede digtsamling, der udgives på Borwick Books. Samlingen indeholder 41 digte og er rigt illustreret med 36 helsides farveplancher og talrige vignetter. Digtene og billederne er et blik ind i Peters rige indre liv og hans lykke og sorg tæt på livet, naturen og kærligheden.

Helbind, garnhæftet, 76 sider, trykt på 170 gr. silk-papir, illustreret, pris kr. 198,00.

Bogen bliver tilgængelig i almindelig boghandel eller den kan (forud)bestilles hér i en signeret udgave med tillæg af kr. 25,- i porto.


Liff is the vegal existence.

Liff is a book of plants recounting their stories through 70 million years.

Liff tells of time, place, movement, senses, growth, kin, sex, selfhood, fear, will and intent.

Liff accounts for 5½ epochs with genus homo – and then what happens.

November 2021, 178 pages.

DKK 227. Hardcover.

The records include:

The 20 senses of plants • Cwina and farina • Vegence and archevegalia • The grass genera morning muster • How the rectangle laid waste to the world • Rotcup, sulphurkiss and the star-of-sludge • Red Queen and the Great Regrowing • An account of the death of Tulip Dog • The dawn of the Vegrocene • And more …


Liff er den vegale eksistens.

Liff er planters beretninger om sig selv gennem 70 millioner år.

Liff fortæller om tid, sted, bevægelse, sanser, vækst, sex, slægt, selvhed, frygt, vilje og hensigt. 

Liff beskriver 5½ epoker med slægten homo og hvad der siden sker.

Oktober 2021, 178 sider.

DKK 227. Flapomslag.

Af beretningerne kan nævnes:

Planters 20 sanser • Cwina og farina • Vegens og arkevegalia • Græssernes morgenmønstring • Firkanten lægger verden øde • Skodurten, slamstjernen og svovlkysset • Rød dronning og store gengrotid • Historien om tulipanhundens død • Indgangen til den vegrocæne tidsalder • mm.


Posts